Strategie ontwikkeling

"Quo vadis?"

Wat is uw visie op de wereld van vandaag?  Wat gebeurt er in de wereld politiek, economisch, economisch of op vlak van milieu wat uw bedrijf kan beïnvloeden? Hoe reageren uw klanten, leveranciers en concurrenten? 


  • Wat is uw missie? Waar gaat u toegevoegde waarde brengen in de wereld van vandaag?
  • Welk zijn de waarden die uw cultuur definiëren?
  • Welke zijn de belangrijkste strategische acties die u wenst te realiseren?