Projecten

“To hell with your competitors; compete against perfection by identifying all activities that are muda and eliminating them.  ”

J. Womack & D. Jones, Lean Thinking, 2nd Edition, Page 49.

Verbeterprojecten op maat:

Bij het verbeteren van processen is Six Sigma DMAIC steeds de basisstructuur voor de aanpak van het project. Six Sigma DMAIC is gericht op het nemen van beslissingen gebaseerd op relevante informatie en is een geaccepteerde methode om organisaties efficiënter en sneller te maken.
DMAIC bestaat uit de volgende fasen:

Define: scherp stellen van de wensen van de klant en de uitgangspunten van het project

Measure: verzamelen van informatie over het proces

Analyse: analyseren van processen en gegevens en vaststellen van oorzaken

Improve: bedenken van oplossingen zoals bijvoorbeeld productie aanpassingen, nieuwe procesinstellingen, nieuwe service concepten

Control: voorzien van maatregelen om het verbeterde proces onder controle te houden

Standaard projecten:

  • 5S
  • SMED
  • Afvalreductie
  • Total productive maintenance
  • Value stream mapping