Operational Excellence

"Winnen als 1 team."

Operational excellence is een must voor iedere organisatie.

  • Startpunt is een gedetailleerde analyse van het verbeterpotentieel van uw bedrijf.
  • De bedrijfsstrategie wordt vertaald in een set meetbare prestatie- indicatoren.
  • Vervolgens worden de initiatieven gedefinieerd om de strategie te realiseren.
  • De vooruitgang wordt frequent gemeten en geanalyseerd.
  • Op deze manier wordt de strategie tot op de werkvloer gebracht.

Output:

  • Sterkere teams, op één lijn en met een heldere doelstelling, in lijn met de strategie van het bedrijf
  • Een betere kostenstructuur, betere kwaliteit, betere service
  • Een cultuur van steeds durende continue verbetering